Gurjakgyz
Bu spektaklda  teatrda  bolup  geçýän  waka  suratlandyrylýar. Onda  Gurjakgyz  atly  baş  gahryman  özüniň  içki  we  daşky  sypaty  bilen  köpleri  özüne...
Türkmen döwlet gurjak teatry