Japbaklar
“Japbaklar” atly gülküli gurjak oýny il içinde meşhur bolan Japbaklar hakyndaky erteki-rowaýatlar esasynda döredilendir. Millilige ýugrulan bu oýunda ir wagtda...
Türkmen döwlet gurjak teatry