Sahna barada maglumat

Japbaklaryň agzy bir
MARY WELAÝATYNYŇ KEMINE ADYNDAKY DÖWLET DRAMA TEATRY

“Japbaklaryň agzy bir” atly sahna oýny.

Gowşutgeldi Daňatarowyň çagalar üçin niýetläp döreden bu sahna oýnunda Japbaklaryň öz agalaryny öýermek maksady bilen guraýan hileleri gülküli hereketleriň üsti bilen beýan edilýär.