Sahna barada maglumat

Gündogar ertekisi tomaşasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI

Sirkiň artisti Selbi Şyhyýewanyň we körpeje artist Medine Baýramdurdyýewanyň  eldekleşdirilen düýeler we geçiler bilen gündogar ertekilerini şekillendirýän sirk çykyşlary tomaşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanýar.