Sahna barada maglumat

Güjüjikler tomaşasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI

Sirk artistleri Elmira we Zarina Goşaýewalaryň baş öwredilen, eldekleşdirilen güjüjikler bilen görkezýän täsin tomaşasynda, olaryň çalasynlyk bilen edýän hereketleri halk köpçüliginde, esasan hem  körpelerde has täsir  galdyrýar. Çaga dünýäsiniň özboluşly bilesgelijiligini artdyrýar. Sirk meýdançasynda artistleriň güjüklere erjellik bilen baş öwretmeleri netijesinde, täsin öwrümleri, ýerine ýetirýän güjükler töwerege şatlyk paýlap, tomaşaçylaryň el çarpyşmalaryna mynasyp bolýarlar.