Sahna barada maglumat

Geçiler tomaşasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI

Körpeje sirk artisti Medine Baýramdurdyýewanyň eldekleşdirilen geçiler bilen çykyşy, körpeje gyzjagazyň ezber, batyrgaýlyk bilen haýwanlara erk etmegi tomaşaçylary haýran galdyrýar we buýsanç duýgusyny döredýär.