Sahna barada maglumat

Gamçyly çykyş
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI

Bu bölümde “Ýedigen” tans  toparynyň artistleriniň gamçy bilen ýerine ýetirýän täsin tomaşasy, tansçy gyzlaryň owadan tans hereketleri bilen utgaşyp gidýän çykyşlary tomaşaçylarda  uly täsir galdyrýar.