Sahna barada maglumat

Dutar we Akhan tomaşasy
TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET SIRKI

Iki aýagynda ýöremekde “Ginnesiň” rekordlar  kitabyna giren Hormatly Prezidentimiziň “Akhan” atly aty bilen  Pygy  Baýramdurdyýewiň ýolbaşçylygynda “Türkmen” jigitleri toparynyň ýigitleri milli saz guralymyz dutaryň kakuwly owazy bilen ýerine ýetirýän sirk tomaşasy tomaşaçylaryň söýgüsini gazanýar.