Sahna barada maglumat

Gülki sowgady
Türkmen döwlet gurjak teatry

Bu oýun gülküli sahnalardan ybarat. Olarda myhmançylykda, goňşuçylykda duş gelýän durmuşy pursatlardan söhbet açylýar. Her bir sahna gülkä, saza, degişmä ýugrulan. Ýöne ynsan kalbynda şatlygy, ruhubelentligi döredip, durmuş sapaklary ýaly bolup görünýär.