Sahna barada maglumat

Gülki agşamy
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda Türkmen döwlet medeniýet institutynyň “Aktýor sungaty” fakultetiniň 3-4-5-nji kurslarynyň talyplary institutyň meýilleşdiren programmasyna laýyklykda özleriniň gyzykly sahna oýunlary bilen teatrda we etraplarda yzygiderli çykyş edýärler.