Sahna barada maglumat

Rowana
Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

Doly maglumat ýakynda goýular.