Sahna barada maglumat

Aýdym-sazly gülki sowgady
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeli Bedriýewiň ýolbaşçylygynda ýaş, degişgen artistleriniň (D.Kowusow, G.Abdullaýewa, Ý.Sapargeldiýewa we başgalar) aýdym-sazly, gülküli sahnaly, tansly çykyşlary.