Gülälek Şirowa

Maglumat

Gülälek Şirowa
13.08.1981