TEATR DURMUŞYNDAN PURSATLAR

Gowşutgeldi Daňatarowyň galamyna degişli «Süýji durmuşyň gapysy» atly özboluşly sahna oýnunda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynyň ýokary derejeli artisti, Türkmenistanyň halk artisti Amangeldi Sapardurdyýew Mäşirik mollanyň, Türkmenistanyň at gazanan artisti Hojadurdy Ýegendurdyýew Öwezjanyň ilhalar keşbini janlandyrdy. Bu iki artistiň döreden gülküli keşpleri tomaşaçylaryň hemişelik ýadynda galdy.